Drift, vedligeholdelse og udvikling

Drift
Driften af en ejendom er nødvendig, for at ejendommen er brugbar og fungerer. Der er behov for driftsmæssige rutiner, det være sig daglige såvel som årlige, for at sikre at ejendommen er i den stand, brugerne må forvente.

2G tilbyder at varetage driften af jeres ejendom med rutiner, der er tilpasset jeres behov.

Vedligeholdelse
Løbende vedligeholdelse af en ejendom er nødvendigt, for at sikre bygningen mod følger af slid, ælde og svigt. Opstår der skade på bygningen, der kunne have været undgået ved løbende vedligeholdelse, er denne skade typisk betydelig dyrere end, hvad det løbende vedligehold ville have kostet.

2G tilbyder planlagt periodisk vedligeholdelse af ejendomme ud fra en vurdering af bygningens konstruktion og tilstand.

Uanset den løbende vedligeholdelse kan der forekomme behov for afhjælpende vedligeholdelse i forbindelse med fugtindtrængen, sætningsskader mv.

2G tilbyder derfor at foretage regelmæssige eftersyn af bygningen og give forslag til udbedring af eventuelle fejl og mangler og til forebyggende indsatser for at sikre en økonomisk og regelmæssig drift.

Udvikling
Særligt i forbindelse med en boligejendom er der behov for udvikling af ejendommen. Det kan skyldes beboernes ændrede behov og ønsker og dermed en lidt ændret brug af ejendommen. Der kan også være ændrede krav til bygningens energiforbrug og/eller behov for klimatilpasning. De teknologiske fremskridt og anvendelsen af nye materialer giver mulighed for at nye ønsker og behov kan opfyldes.

2G tilbyder at foreslå fornuftige løsninger, der imødekommer jeres behov for og ønske om, at jeres ejendom følger med udviklingen, og 2G kan gennemføre de relevante byggeprojekter, det kræver.

Kontakt 2G for at høre hvordan din forenings ejendom forsat kan bevare sin værdi eller tilmed forøge sin værdi.

Theme: Overlay by Kaira